Varde ljus - dagar utan sol

From RilSource Misc
Revision as of 01:33, 6 March 2009 by RIL (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search
  • English - The earth rotating against a source of light, acting like a 24 hour clock. 24 hour days takes only a rotating earth and a source of light, not necessarily the sun!
  • Swedish - Jorden roterande mot en ljuskälla fungerar som en 24-timmars klocka. 24-timmars dygn kräver endast en roterande jord och en ljuskälla, som inte nödvändigtvis[1] måste ha varit solen!


Earth within a 24 hour clock.gif

References

  1. Nödvändig ljuskälla - innan det ännu fanns som vi idag betraktar som "normalt" eller "naturligt" behöver vi inte förutsätta vår nuvarande sol.